Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2020-05-22

Ogłoszenie o naborze

loga2020.gif
ogłoszenie.png

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem z dniem 25 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wniosków:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS,
  • przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.
NABÓR PROWADZONY BĘDZIE DO DNIA 07 czerwca 2020 r.

Udzielane wsparcie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wnioski o udzielenie wsparcia oraz wzory umów, a także dodatkowe informacje przedstawione przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wypełniony wniosek oraz podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę można złożyć wyłącznie:

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
  • w zamkniętej kopercie do przeznaczonego w tym celu pojemnika umieszczonego przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
  • w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl

(https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza) (*)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 275 86 19

(*) opis i sposób założenia profilu zaufanego lub pozyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (koniecznego do złożenia wniosku przez platformę), znajduje się w Serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy na stronie Biznes.gov.pl

Wysokie Mazowieckie, 22.05.2020 r.

2019-12-20

Mikrorachunek podatkowy ułatwi płacenie PIT, CIT i VAT

Mikrorachunek podatkowy ułatwi płacenie PIT, CIT i VAT
Powiatowy Urząd Pracy na prośbę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku przyłącza się do ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, towarzyszącej wprowadzeniu przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową nowej usługi mikrorachunku podatkowego.

Mikrorachunek podatkowy ułatwi płacenie PIT, CIT i VATJest to nowe rozwiązanie, które zacznie funkcjonować 1 stycznia 2020 r. i obejmie wszystkich podatników płacących PIT, CIT i VAT.


Zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacją.
Dowiesz się więcej o mikrorachunku TUTAJ
bądź na stronie www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy
2019-11-28

Nabór do służby więziennej

Służba więzienna
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje,iż Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku zarządza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach okręgu Białostockiego.
Planowana li
czba osób do przyjęcia: 56.

Oferty są ważne do dnia 12 grudnia 2019 r.

Czytaj aktualność: Nabór do służby więziennej
2019-11-21

Pracownik, którego szukasz może być w innym kraju Europy


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracyproponuje do zapoznania ulotkę informacyjną EURES: Pracownik, którego szukasz może być w innym kraju Europy, która może być pomocna w przypadku rekrutacji pracowników z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Czytaj aktualność: Pracownik, którego szukasz może być w innym kraju Europy
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji
W A Ż N E !!!
CHCESZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ – MUSISZ
POSIADAĆ PROFIL ZAUFANY

Prosimy wszystkich planujących rejestrację
w urzędzie pracy o zakładanie profilu zaufanego.

Z uwagi na wyłączenie możliwości bezpośredniej obsługi klientów w związku z wprowadzonym przez rząd stanem epidemii aktualnie możliwe jest dokonywanie jedynie pełnej rejestracji za pomocą profilu zaufanego e-PUAP lub podpisu elektronicznego.
Opcja tzw. prerejestracji wiążąca się z koniecznością stawienia się osobistego w urzędzie pracy i dokonania rejestracji nie może być użyta
Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. (informacje na stronie https://pz.gov.pl), ponadto osoby nie posiadające profilu zaufanego mogą go założyć za pośrednictwem platformy Envelo.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość, gdyż wszystkie ograniczenia w osobistych kontaktach mają na celu Państwa bezpieczeństwo.