Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3740
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 56840
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7711
Przyznanie statusu bezrobotnego 6419
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5132
Utrata statusu bezrobotnego 7161
Utrata statusu poszukującego pracy 4731
Rejestracja bezrobotnych 16082
Rejestracja przez Internet 9756
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5767
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 11976
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6120
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4671
Rejestracja poszukujących pracy 7166
Rejestracja przez Internet 5649
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4466
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5018
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4382
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6640
Prawa bezrobotnych 5214
Prawa poszukujących pracy 5240
Obowiązki bezrobotnych 5422
Obowiązki poszukujących pracy 4840
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10772
Pośrednictwo pracy krajowe 4630
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4703
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4880
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5244
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7370
Plan szkoleń 5998
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4966
Staże 7489
Prace interwencyjne 5630
Roboty publiczne 5128
Prace społecznie użyteczne 5514
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 5113
Aktywizacja osób do 30 roku życia 7067
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7146
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14750
Wysokość świadczeń pieniężnych 11545
Zasiłek dla bezrobotnych 13468
Ubezpieczenie zdrowotne 5268
Dodatek aktywizacyjny 8340
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15990
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6383
Zwrot kosztów przejazdu 5408
Zwrot kosztów zakwaterowania 5103
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5670
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5924
Pożyczka szkoleniowa 5785
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4636
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6856
Inne finansowe formy wsparcia 6052
Dla cudzoziemców 5115
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 6724
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 3329
Prawa i obowiązki cudzoziemców 8557
Ważne kontakty i linki 4160
Dokumenty do pobrania 22636
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3314
Agencje zatrudnienia 5359
Inne informacje 5581
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6909
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 38835
Zgłoszenie oferty pracy 8377
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6375
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5969
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5405
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5433
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4773
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4863
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12328
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10211
Pośrednictwo pracy krajowe 4695
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4713
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4502
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5205
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5149
Staże 14225
Prace interwencyjne 9680
Roboty publiczne 6310
Prace społecznie użyteczne 5618
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7084
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4790
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 5028
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5244
Zwolnienia grupowe 4817
Wysokość świadczeń pieniężnych 5469
Zatrudnianie cudzoziemców 8631
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 3474
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 7371
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 6176
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 5337
Zezwolenia na pracę 6158
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 5104
Praca bez zezwolenia 6472
Obowiązki pracodawcy 5324
Ważne kontakty i linki 5809
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 10385
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4938
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 5999
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4497
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5245
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 4400
Dokumenty do pobrania 32838
Inne informacje 5228
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5334
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4340
Kontakt do urzędu pracy 73293
Godziny urzędowania 8283
Struktura Urzędu 3157
Schemat Organizacyjny 3429
Regulamin organizacyjny 3384
Komórki organizacyjne Urzędu 7552
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 7075
Zakres kompetencji 3881
Zasięg terytorialny 5136
Majątek urzędu 4351
Budżet 8547
Kontrole zewnętrzne urzędu 7528
Programy 7394
Trwające 6745
Zakończone 6156
Projekty EFS 9145
Trwające 6548
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 3300
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 2826
W drodze do sukcesu II 1939
Zakończone 8076
W drodze do sukcesu 3819
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 3148
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 2939
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 5011
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 4242
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 4109
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 5209
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 6101
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 5741
Analizy i statystyki 12369
Statystyki 7358
Stopa bezrobocia 10956
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 7826
Sprawozdania z działalności PUP 10278
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 6786
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 11002
Inne 4910
Opracowania własne 6488
Powiatowa Rada Rynku Pracy 9176
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 9649
Uchwały 6743
Wolne stanowska pracy 4105
Aktualne konkursy 4529
Rostrzygnięte konkursy 6006
Przydatne linki 6369
Pytanie do urzędu 5979
Dyrekcja Urzędu Pracy 7065
Ogłoszenie 3084
Biuletyn Informacji Publicznej 3834
Instrukcja korzystania z BIP 3721
Redakcja BIP 3864
Rejestr zbiorów danych osobowych 4423
Udostępnianie Informacji Publicznej 3571
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 3179
Zapytanie ofertowe 9020
Zapytanie ofertowe - usług ABI 3774
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 5049
Deklaracja dostępności 975
Raport o stanie dostępności 982