Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3083
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 52840
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6285
Przyznanie statusu bezrobotnego 5578
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4322
Utrata statusu bezrobotnego 5065
Utrata statusu poszukującego pracy 3979
Rejestracja bezrobotnych 14384
Rejestracja przez Internet 8598
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4979
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 11008
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5180
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3929
Rejestracja poszukujących pracy 6255
Rejestracja przez Internet 4861
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3707
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4275
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3658
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5822
Prawa bezrobotnych 4434
Prawa poszukujących pracy 4461
Obowiązki bezrobotnych 4620
Obowiązki poszukujących pracy 4045
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9858
Pośrednictwo pracy krajowe 3868
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3979
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4131
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4473
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6348
Plan szkoleń 5100
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4151
Staże 6307
Prace interwencyjne 4701
Roboty publiczne 4370
Prace społecznie użyteczne 4421
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4383
Aktywizacja osób do 30 roku życia 5935
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6285
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13590
Wysokość świadczeń pieniężnych 10273
Zasiłek dla bezrobotnych 11986
Ubezpieczenie zdrowotne 4485
Dodatek aktywizacyjny 7451
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14156
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5219
Zwrot kosztów przejazdu 4629
Zwrot kosztów zakwaterowania 4360
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4909
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5112
Pożyczka szkoleniowa 4671
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3912
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5831
Inne finansowe formy wsparcia 5262
Dla cudzoziemców 4263
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 5915
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 2461
Prawa i obowiązki cudzoziemców 6860
Ważne kontakty i linki 3036
Dokumenty do pobrania 19886
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2586
Agencje zatrudnienia 4561
Inne informacje 4808
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6138
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36480
Zgłoszenie oferty pracy 7123
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5456
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5129
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4572
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4649
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4027
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4109
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11303
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9335
Pośrednictwo pracy krajowe 3917
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3936
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3725
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4410
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4355
Staże 12738
Prace interwencyjne 8356
Roboty publiczne 5423
Prace społecznie użyteczne 4345
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5951
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4032
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4238
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4478
Zwolnienia grupowe 4116
Wysokość świadczeń pieniężnych 4381
Zatrudnianie cudzoziemców 7178
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 2723
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 6119
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 5015
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 4489
Zezwolenia na pracę 5143
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 4232
Praca bez zezwolenia 5026
Obowiązki pracodawcy 4497
Ważne kontakty i linki 4617
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 9462
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4166
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4022
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3768
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4220
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3706
Dokumenty do pobrania 29678
Inne informacje 4368
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4490
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 3621
Kontakt do urzędu pracy 67713
Godziny urzędowania 7151
Struktura Urzędu 2473
Schemat Organizacyjny 2755
Regulamin organizacyjny 2683
Komórki organizacyjne Urzędu 6721
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5819
Zakres kompetencji 3266
Zasięg terytorialny 4419
Majątek urzędu 3653
Budżet 7216
Kontrole zewnętrzne urzędu 6667
Programy 6519
Trwające 5878
Zakończone 5282
Projekty EFS 8217
Trwające 5688
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 2480
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 2014
W drodze do sukcesu II 1087
Zakończone 6704
W drodze do sukcesu 3011
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 2302
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 2162
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 3816
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 3428
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 3326
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 4404
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 5010
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 4954
Analizy i statystyki 11440
Statystyki 6545
Stopa bezrobocia 9606
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 6135
Sprawozdania z działalności PUP 9372
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 5972
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 10047
Inne 3992
Opracowania własne 5317
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8359
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 8837
Uchwały 5517
Wolne stanowska pracy 3372
Aktualne konkursy 3769
Rostrzygnięte konkursy 4075
Przydatne linki 5491
Pytanie do urzędu 5152
Dyrekcja Urzędu Pracy 6150
Ogłoszenie 2449
Biuletyn Informacji Publicznej 3164
Instrukcja korzystania z BIP 3035
Redakcja BIP 3170
Rejestr zbiorów danych osobowych 3714
Udostępnianie Informacji Publicznej 2837
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2334
Zapytanie ofertowe 8146
Zapytanie ofertowe - usług ABI 2952
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 4172
Deklaracja dostępności 323
Raport o stanie dostępności 346